Palvelut

Ratkaisukeskeinen terapia

 

 

Ratkaisukeskeinen terapia on lyhytterapioihin lukeutuva terapiamuoto, jolla on vankka tutkimuksellinen näyttö sen toimivuudesta. Terapiassa ei niinkään keskitytä menneisyyteen ja sen ymmärtämiseen, vaan painopiste on pikemminkin nykyisyydessä ja tulevaisuudessa, siinä miten asiat ovat ongelmien ratkettua.

 

Minua kiehtoo ajatus siitä, että jokaiseen ongelmaan on jo sisäänrakennettuna ratkaisu. Terapeutti ei sitä voi suoraan tarjota, mutta keskustelun avulla on mahdollista löytää juuri itselle sopiva ratkaisu tai uusi näkökulma. Mielestäni terapiassa on viime kädessä kysymys hyvän elämän etsimisestä, mitä se sitten itse kullekin on.

Rentoutus
 

Rentoutuminen on tietynlainen aivojen vireystila, jossa niiden toiminta lähenee nukahtamistilassa olevaa toimintaa. Samanaikaisesti alitajuinen mieli aktivoituu. Rentoutuminen vähentää stressiä ja ahdistusta, tasapainottaa ja elvyttää elintoimintoja sekä lisää jaksamista ja hyvinvointia.

Rentoutuminen on meille kaikille myötäsyntyinen ominaisuus. Nykyään  kiireisessä ja stressaavassa elämäntyylissä rentoutumista tarvitsee usein harjoitella. Harjoittelemalla voi kuitenkin tuon taidon palauttaa ja siten lisätä hyvinvointiaan.

 

 

Hypnoosi

 

 

Hypnoosi on muuntunut tajunnan tila normaalin valvetilan ja unen välillä. Hypnoosissa saatat olla unenkaltaisessa tilassa, mutta et kuitenkaan unessa. Kuten esimerkiksi rentoutuessasi silmät kiinni kylvyssä tai nauttien auringonpaisteesta ja kevyestä ja vapaasta olotilasta tietäen, että milloin tahansa voisit avata silmäsi, mutta et halua, koska on niin hyvä olla.

 

Hypnoosivastaanoton alussa sovin yhdessä asiakkaan kanssa hypnoosityöskentelyn tavoitteet ja käytettävät suggestiot. Itse hypnoosiin johdatus tapahtuu usein kehorentoutuksen ja mielikuvien avulla.

 

Hypnoosi on miellyttävä, pehmeä ja turvallinen keino oman hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yleisimmin hypnoosia käytetään erilaisten pelkojen, ahdistuksen tai jännityksen hoidossa sekä erilaisten elämäntapamuutosten tukemiseen.