top of page
terapia-3.png

LYHYTTERAPIA TURKU

Tommi Halsvaha

Ratkaisukeskeinen terapeutti
Kliininen hypnoterapeutti

 

 

Kaikilla meillä tulee elämässä toisinaan vastaan tilanteita, jolloin olisi hyvä kääntyä ulkopuolisen ja luottamuksellisen ammattiavun puoleen. 

Lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua, joka vie eteenpäin ja auttaa löytämään uusia näkökulmia tilanteeseen. Vastaanotolleni voi tulla yksilönä, parina tai perheenä.
 

Mahdollisuus myös vastaanottokäyntiin etäyhteydellä. 

Hypnoterapia tai rentoutusohjaus itsenäisinä terapeuttisinä hoitomuotoina, tai yhdistettynä muuhun terapeuttiseen työskentelyyn ovat miellyttäviä ja pehmeitä keinoja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

LYHYTTERAPIA

HYPNOTERAPIA

RENTOUTUS-
OHJAUS

Pitkäkin matka täytyy aloittaa yhdellä askeleella. 
   
-Kiinalainen sananlasku

Kuka olen?

Tuomo "Tommi" Halsvaha

Minulla on vankka työkokemus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Työskentelin yli 40 vuotta akuuttipsykiatriassa Turussa. Tänä aikana opin kohtaamaan ihmisiä heidän erilaisissa elämäntilanteissaan rauhallisesti ja luotettavasti.   

Minua kiehtoo ajatus siitä, että jokaiseen ongelmaan on jo sisäänrakennettuna ratkaisu. Terapeutti ei sitä voi suoraan tarjota, mutta keskustelun avulla on mahdollista löytää juuri itselle sopiva ratkaisu tai uusi näkökulma. Mielestäni terapiassa on viime kädessä kysymys hyvän elämän etsimisestä, mitä se sitten itse kullekin on.

 

Toimin myös kouluttajana eri sosiaali- ja terveysalan yksiköissä ja oppilaitoksissa.  

Terapeutti Tommi Halsvaha tarjoaa lyhytterapiaa, hypnoterapiaa ja rentoutusohjausta Turussa.

Koulutus

Mielisairaanhoitaja
Turun terveydenhuolto-oppilaitos
 

Ratkaisukeskeinen terapia 
Erityistason psykoterapiakoulutus (60op), Lyhytterapiainstituutti, Helsinki

Seksuaaliterapia
Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos
 
Kliininen Hypnoterapeutti

ICH Clinical Hypnosis Training
 

Suggesto-ohjaaja SHY
Rentoutusohjaaja Hypnoosiohjaaja
Suomen hypnoosiyhdistys

Kuka olen 1
bottom of page